De Scoutfit laat zien dat je bij Scouting hoort. De kleur geeft aan bij welke speltak je zit en neemt de ongelijkheid tussen de leden onderling weg. Zo ziet iedereen er hetzelfde uit en is er geen verschil.

Bij iedere activiteit, zoals de wekelijkse opkomst, het kamp en jaarlijkse groepsactiviteiten doe je als lid van Scouting je Scoutfit aan. Als je nog niet bent geïnstalleerd, mag je alleen de blouse dragen, zonder tekens. Als je geïnstalleerd bent, mag je je complete Scoutfit dragen.

Hieronder staat een link naar de verschillende kleuren Scoutfit per speltak.

Alle onderdelen van de Scoutfit zijn verkrijgbaar bij de Scoutshop via www.scoutshop.nl. Op de website van de ScoutShop vind je ook adressen van de ScoutShop-winkels.

Plaats en betekenis van de insignes

Na je installatie mag je tekens op Scoutfit blouse gaan dragen, welke dat zijn en waar ze moeten staat hieronder beschreven.

  • Het officiële installatieteken: Hiermee laat je zien dat je geïnstalleerd bent als lid van Scouting Nederland.
  • Het speltakteken: Het teken van je speltak (Bevers, Welpen, Scouts of Explores).
  • Het groepsnaambandje: Hiermee laat je zien bij welke groep je hoort.
  • De regiobadge: Het teken van de regio waar je scouting groep onder valt.
  • Een evenementenbadge: Een badge van een evenement waaraan je hebt meegedaan/ bij geweest bent.
  • Een nest- / ploegteken, om aan te geven in welke nest/ploeg je zit.
  • Gids en helper tekens: Deze geven aan of je de gids of helper bent van een nest.
  • PL/ APL linten: Deze geven aan of je een patrouilleleider (PL) of Assistent patrouilleleider(APL) bent.
  • De Beverbadges, Insignes en jaarbadges: Deze kan je verdienen, door aan de leiding te laten zien dat je bepaalde dingen kan of geleerd hebt.
  • Kwalificatietekens: Deze tekens geven aan welke kwalificaties iemand heeft gehaald

Plaats insignes/ badges Bevers

Plaats insignes/ badges Welpen

Plaats insignes/ badges Scouts

Plaats insignes/ badges Explorers