Ieder lid van Scouting Bolaro betaalt evenveel contributie. Vanaf seizoen 2020-2021 is de contributie voor ieder lid €124,- per jaar. Het bedrag wordt in vier gelijke bedragen van €31,- per kwartaal geind.

Over het algemeen houdt de leiding zich niet bezig met de contributie. Dat is een aangelegenheid van de penningmeester. Bij hem kun je terecht met vragen over de contributie.

Nieuwe leden gaan pas contributie betalen vanaf het moment dat de ledenadministratie het lid aangemeld heeft bij Scouting Nederland.

De contributie kan pas worden stopgezet nadat het lid is afgemeld bij de eigen leiding van de speltak en bij de ledenadministratie. Deze afmelding dient ter allen tijden schriftelijk te worden ingediend bij de leiding van de speltak. Uitschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de speltakleiding. Restitutie van reeds betaalde contributie is niet mogelijk.

Uitschrijven kan op ieder gewenst moment, echter is een uitschrijving altijd met ingang van 1 september of 1 februari, afhankelijk van het moment van uitschrijven.