Contributie Scouting Bolaro

 

Hoogte van de Contributie

Bij Scouting Bolaro betaal je afhankelijk van je speltak een bepaalde contributie. In de contributie zitten de activiteiten die de speltakken ondernemen inbegrepen*, waardoor afhankelijk van de geplande activiteiten de kosten per speltak verschillen (oudere leden ondernemen vaak meer / duurdere activiteiten). 

Zomerkampen

Er kan (bij inschrijving) worden gekozen voor contributie inclusief of exclusief de kosten voor zomerkamp. Bij contributie inclusief zomerkamp wordt het bedrag voor zomerkamp uitgespreid over de 4 kwartaal-inningen. Bij afmelden voor 1 februari voor het zomerkamp kunnen deze kosten worden teruggevorderd. Bij contributie zonder zomerkamp kan er vóór februari worden aangemeld en wordt het kampgeld los in rekening gebracht. Mocht er op een later moment, tot uiterlijk 6 weken voor kamp worden besloten het kind alsnog uit te schrijven voor kamp, dan restitueren we het bedrag min de al gemaakte kosten voor het kamp.

Voor het schooljaar 2022-2023 is de jaarcontributie vastgesteld op:

Speltak

Leeftijd

Exclusief zomerkamp

Inclusief zomerkamp

Bevers 

5 - 7 jaar

€158.50

€193.50

Welpen 

7 - 11 jaar

€193.80

€308.80

Scouts 

11 - 15 jaar

€203.10

€313.10

Explorers 

15 - 18 jaar

€138.90

€288.90

Roverscouts 

18 - 23 jaar

€85.00

n.v.t.

Plusstam 

21+ jaar

€85.00

n.v.t.

* De planning van activiteiten kan wijzigen, mocht er een activiteit extra plaatsvinden kunnen deze kosten worden verrekend wanneer dat nodig is om kostendekkend te blijven. De volgende activiteiten per speltak zijn inbegrepen in de contributie:

  • Bevers: Winteractiviteit (dagje weg), Bever-doe-dag (regio activiteit) en zomerkamp. 
  • Welpen: Winterkamp, Regio Welpen Avondspel (RWA), Regio Welpen Weekend (RWW) en zomerkamp.
  • Scouts: PL-training (oudste Scouts), winterkamp, Duinenmars, Regionale en Landelijke Scouts Wedstrijden, PL-Weekend (oudste Scouts) en zomerkamp.
  • Explorers: Duinenmars, zomerkamp.
  • Roverscouts & plusstam: Geen activiteiten buiten de vaste opkomsten opgenomen in de contributie omdat de kosten hiervan erg verschillend zullen zijn per jaar.

Indexering

Elk seizoen zal de contributie worden verhoogd met de algemene indexering, tenzij anders besloten in de groepsraad van mei (ALV). Dit om te compenseren voor de vaste kostenstijgingen bij verder gelijkblijvende activiteiten en omstandigheden.

Opbouw van de contributie

De contributie bestaat uit drie onderdelen:

  • Groepscontributie
  • Afdracht Regio Hollands Midden
  • Afdracht Scouting Nederland

 

Groepscontributie

Als lid van een Scoutinggroep betaal je het totaalbedrag aan je groep. Doordat je dit betaalt, kun je wekelijks naar de opkomsten, beleef je uitdagende avonturen en kan de leiding een leuk uitdagend programma organiseren. 

Met de contributie betalen we een deel van de vaste lasten, kunnen we onderhoud aan het gebouw plegen en kunnen algemene middelen en materialen worden aangeschaft. De rest van de groepscontributie komt ten goede aan de speltak om de opkomsten en andere activiteiten zoals kampen te financieren. 

Alle kaderleden, zoals de leiding en het bestuur zijn vrijwilligers. Er gaat dus geen geld naar personen. Vrijwilligers kosten echter wel geld voor de vereniging. Deze kosten bestaan onder andere uit de afdracht aan Scouting Nederland, trainingen voor onze leiding in het werken met de leeftijdscategorie.

Afdracht Regio Hollands Midden

Een deel van de contributie dragen we af aan Regio Hollands Midden. De regio biedt trainingen, ondersteuning en organiseert tal van activiteiten waar we als groep aan mee doen. Denk hierbij aan de Beverdoedag, het Welpenweekend, de Regionale Scouting Wedstrijden en de Explore.

Afdracht Scouting Nederland

Een vast deel is de landelijke contributie. Ieder lid van Scouting in Nederland moet dit betalen en dit zit in je groepscontributie. Natuurlijk krijgen jij en je Scoutinggroep hier veel voor terug, zoals bijvoorbeeld ondersteuning, verzekeringen en het toffe Scouting Magazine.

Lees hier meer over de voordelen van het lidmaatschap.\

Aanmelden

Wanneer je interesse hebt om lid te worden van Scouting Bolaro mag je 3 keer gratis komen kijken bij een opkomst, waarna je de vrije keuze hebt om al dan niet lid te worden. Bij inschrijven ga je akkoord met het betalen van de contributie zoals hier beschreven. 

Aanmelden gedurende een lopend kwartaal

Wanneer je bij aanmelding nog meer dan een maand lid zal zijn in het lopende kwartaal (voor volgende contributie inning) zullen de kosten (evenredig voor de duur van lopende kwartaal) bij inschrijving verrekend worden.

Verrekening zomerkamp kosten

Bij aanmelding gedurende het lopende seizoen (wanneer het lid dus niet het volledige seizoen ingeschreven staat) zal er wanneer er gekozen wordt voor de contributie inclusief zomerkamp een verrekening plaatsvinden voor deze kampkosten.

Verrekening kosten

De kosten hierboven zoals hierboven beschreven (kosten lopend kwartaal, verrekening zomerkamp en inschrijfgeld) zullen los worden gefactureerd.

Automatische incasso

Na inschrijving als lid van Scouting Bolaro ontvang u van de ledenadministratie een machtigingsformulier. Wanneer u deze getekend opstuurt naar de penningmeester, geeft u toestemming voor automatisch incasseren van de contributie zolang uw kind lid blijft. De contributie wordt aan het begin van ieder kwartaal (januari, april, juli en oktober) geïnd.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend per kwartaal verlengd. Het opzeggen van het lidmaatschap moet voor het eind van het kwartaal (1e kwartaal vóór 1 september, 2e kwartaal vóór 1 december, 3e kwartaal vóór 1 maart, 4e kwartaal vóór 1 juni) worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Indien dit niet op tijd wordt opgezegd, wordt het volgende kwartaal nog geheel in rekening gebracht. Opzeggen door lid of ouders via haar/ zijn leiding is niet voldoende. Er volgt altijd een schriftelijke bevestiging van de opzegging, wanneer dit niet het geval is, is de opzegging dus niet goed doorgekomen.

De ledenadministratie schrijft het lid pas uit als de opzegging via onderstaand formulier [ Uitschrijfformulier ] is ontvangen. Zonder dit wordt het lid niet uitgeschreven. Men krijgt altijd van de ledenadministratie een bevestiging van de opzegging, krijgt u geen bevestiging? Dan is het lid nog niet uitgeschreven. 

Restitutie van het lopende kwartaal is niet van toepassing. De kosten voor zomerkamp worden volgens het zomerkamp systeem terug betaald (dus voor 1 mei volledige bedrag, daarna restitutie minus de al gemaakte kosten). 

Financiële tegemoetkoming

Wilt u uw kind een fijne vrijetijdsbesteding aanbieden bij Scouting, maar is het voor u lastig te bekostigen? Kijk eens op de site van de gemeente naar de mogelijkheden om gebruik te maken van het Ondersteuningsfonds

Ook hebben wij mogelijkheden om u te helpen met deze aanvragen of om u rechtstreeks tegemoet te komen. Neem daarvoor contact op met de teamleider van de speltak van uw kind, of rechtstreeks met de penningmeester of een ander bestuurslid.